Ceník

Ceník pronájmu Sálu U Antošů

Ceny pronájmu sálu či salónku jsou závislé na typu provozované činnosti a komerčním či nekomerčním využití. Pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte na tel.: 731 423 325 nebo na e-mailu: info@uantosu.cz

Velký sál - ceny od 1.000 Kč/akce

Salónek - ceny od 500 Kč/akce

• Akcí se rozumí příprava prostor, proběhnutí akce a uvedení prostor do původního stavu.

• Uvedené ceny za pronájem jsou včetně příslušenství (šatna, sociální zařízení), likvidace komunálního odpadu a odvoz tříděného odpadu.

• Využití baru může být zpoplatněno nad rámec nájemného.

• K uvedeným cenám může být započítána vratná kauce 5.000 Kč určená na úhradu vzniklých škod a mimořádného úklidu.

• Kauce bude po závěrečném úklidu a předání prostor a vybavení bez závad vrácena nájemci.

• U dlouhodobých, opakujících se či mimořádných pronájmů se cena stanovuje individuálně.