Historie

Tato budova je jednou z nejcennějších staveb v Jirnech. Kdysi tu byl v patře velký společenský sál. Scházeli se tu místní lidé a svými nápady pozitivně ovlivňovali vesnici, bavili se a kulturně žili. Sál znali dokonce Jaroslav Foglar, Lubomír Lipský či Karel Effa.

A zde se také hrálo divadlo. A jaké! Jedno z nejznámějších amatérských divadel v zemi. Prvním zaznamenaným ochotnickým představením byla divadelní inscenace sehraná v r. 1882 v sále tehdy "Hořejšího hostince" (později zvaném "U Antošů"). Divadlo se hrálo každoročně od roku 1909 do roku 1950. Nabylo takových rozměrů, že se postupně muselo přesunout do budovy sokola a ještě později do kulturního domu, který byl především pro divadlo postaven.

Před  započetím  současné  rekonstrukce byla  v sále U Antošů umístěna historická divadelní opona v majetku TJ Sokol, která v roce 2017 prošla nákladnou a odbornou rekonstrukcí.