1. narozeniny

Dne 3. února 2019 oslavil Sál Kvapík U Antošů své první narozeniny obnoveného života. Při této příležitosti jsme si připomněli, co rekonstrukci předcházelo a v pěti minutách jsme se mohli na celé dílo podívat. Pozvání na oslavu přijal i pan architekt Jiří Kostříž, který na celou rekonstrukci odborně dohlížel a předal všem přítomným své poselství: 

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté.

Dovolte mi, abych pronesl pár slov u příležitosti prvních narozenin Kvapíku.

Měl jsem to štěstí, že jsem stál u zrodu jeho rekonstrukce a mám to štěstí, že tady žiji v sousední vesnici. Jako architekt vnímám intenzivně obrovský rozvoj měst a vesnic, ale i to, jak náš prostor často podléhá a ustupuje ekonomickým tlakům a požadavkům naší hektické doby. Zvykli jsme si stavět nové projekty místo toho, abychom pečovali o ty staré. Místo krásy a souladu s krajinou a místem často volíme jen účelovost, efektivitu nebo zisk. Zkrátka na rozvoj krásy, harmonie, vztahu k místu, kde žijeme nebo žily generace před námi, nejsou peníze ani čas.

Vyčerpán touto úvahou jsem si nedávno na dovolené položil otázku, proč tak často rádi na dovolenou jezdíme a proč cestujeme. Po krátké úvaze jsem došel k závěru, že buď hledáme krásu přírody, nebo krásu starých měst a památek. Že vlastně na dovolené hledáme určitý druh spojení ať s místem či lidmi, ze kterého jsme pak schopni čerpat sílu pro náš další život. Že paradoxně hledáme právě to, na co nemáme ve všední dny energii ani čas.

Dospěl jsem tedy k jednoduchému rozhodnutí. Dovolme si být na dovolené již nyní! Žijme tu, obdivujme a starejme se o krásu a kvalitu veřejného prostoru. O to, jak vypadají naše ulice, naše zahrady, naše domy, naše krajina, zkrátka jak vypadají naše vztahy s prostorem a s lidmi, se kterými ho sdílíme.

Být na pomyslné dovolené již nyní, je dobrá cesta. Je to cesta odpovědnosti za náš život. A je to cesta, po které půjdou lidé po nás a která jednou dovede právě i je k pocitům štěstí, krásy a spokojenosti.

Jsem opravdu rád, že se podařilo Sál U Antošů, dnes řečený Kvapík, obnovit. Obnovil se tu zcela hmatatelný prostor, který nám všem pomáhá být doma tam, kde žijeme, který nám pomáhá navázat na generace, které tu žily před námi a který pomáhá inspirovat další ke společnému tvoření, k žití, k ideálům. Kvapík je jasný důkaz, že takto žít lze.

Vyvrcholením odpoledne bylo vystoupení zástupce společnosti CPT Praha, spol. s r.o. Ing. Arch. Pavla Ťuika, který u příležitosti prvních narozenin obnoveného sálu předál zástupkyni spolku paní Heleně Zelenkové dar v podobě základního ozvučení sálu v hodnotě 50 000 Kč. Tento dar zarnuje vybavení vertikální aparaturou, mikrofony a mixážním pultem a bude sloužit všem zodpovědným uživatelům sálu.

Chtěl bych dodat, že dnešní úspěch Sálu Kvapík U Antošů je dílem nejen spolu SOS Jirny a jeho sympatizantů, ale především všech lidí, kteří v Jirnech opravdu žijí, tvoří a mají zájem pozitivně ovlivňovat společný prostor.

Za SOS Michal Novák

Rekonstrukce sálu za pět minut